Khắc phục hạn chế trong công tác hiến máu tình nguyện

THỨ SÁU, 11/01/2019 09:36:13

Năm 2018, toàn tỉnh thu nhận 12.149 đơn vị máu, tăng 2.656 đơn vị máu so với năm 2017 song chỉ đạt 70,6% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Nguyên nhân do chỉ tiêu giao năm 2018 khá cao, tăng 7.446 đơn vị so với tổng số máu toàn tỉnh thu nhận được năm 2017 nên nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị không hoàn thành. Một số huyện được giao chỉ tiêu năm 2018 cao hơn khoảng gấp rưỡi, gấp đôi so với lượng máu thu nhận năm 2017. Chẳng hạn, huyện Nam Sách được giao 520 đơn vị (năm 2017 thu nhận 251 đơn vị), huyện Kim Thành được giao 520 đơn vị (năm 2017 thu nhận 313 đơn vị), huyện Thanh Hà giao 570 đơn vị (năm 2017 thu nhận 360 đơn vị)...

Ngoài nguyên nhân do chỉ tiêu giao khá cao, chưa sát thực tế, kết quả hiến máu tình nguyện (HMTN) không đạt chỉ tiêu còn do một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tích cực vận động HMTN. Công tác tổ chức HMTN còn một số bất cập, hạn chế. Một số đoàn thể, địa phương đã hỗ trợ cho người hiến máu để khuyến khích tham gia phong trào. Vì vậy sau này khi kêu gọi HMTN ở địa phương đó, có người dân chỉ đi hiến máu nếu có hỗ trợ. Có địa phương đề nghị chuyển điểm hiến máu tại xã mình sang xã khác với lý do "năm ngoái đã lấy máu rồi". Việc tổ chức các chương trình HMTN có lúc, có nơi chưa tốt, có trường hợp người dân đến phải chờ rất lâu mới được HMTN. Thậm chí có trường hợp các địa phương đã chuẩn bị xong điều kiện để tổ chức chương trình HMTN nhưng không có bệnh viện nào về lấy máu. Ở một số địa phương, đối tượng HMTN vẫn chủ yếu là học sinh, sinh viên, giáo viên; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tham gia phong trào còn thấp. Có dư luận người dân phản ánh thái độ của một số nhân viên y tế chưa đúng mực khi tổ chức lấy máu.

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu vận động và tổ chức thu nhận ít nhất 14.000 đơn vị máu; huy động ít nhất 4.500 người sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu. Đó là các mục tiêu được đề ra trong kế hoạch tuyên truyền, vận động HMTN và hiến mô, bộ phận cơ thể người năm 2019 đã được UBND tỉnh ban hành.

Để công tác HMTN đạt hiệu quả cao, các địa phương cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích lớn của việc làm ý nghĩa này. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, vận động; tăng cường tổ chức giao lưu, trao đổi giữa người đã HMTN nhiều lần với người chưa từng tham gia hiến máu; sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò tích cực của các trang mạng xã hội. Chính sách khuyến khích HMTN, nhất là các chính sách mới như người HMTN có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật như hiện nay hoặc bằng các dịch vụ khám chữa bệnh (áp dụng từ ngày 1.11.2018) cần được tập trung tuyên truyền. Một số chính sách, vấn đề khác liên quan mật thiết đến quyền lợi của người HMTN như được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí; được cấp giấy chứng nhận HMTN có giá trị bồi hoàn máu khi cần thiết... cũng cần phổ biến rộng rãi. Thực tế cho thấy ở nhiều địa phương làm tốt tuyên truyền thì người dân, người lao động trong và ngoài khu vực nhà nước đã tích cực tham gia HMTN, coi đây là ngày hội làm việc thiện.

Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các địa phương và các bệnh viện trung ương cần phối hợp tổ chức HMTN hiệu quả. Nguyên nhân các bệnh viện không về lấy máu dù địa phương đã chuẩn bị xong vì kho máu đã đầy, lượng máu lấy về không đưa được vào kho sẽ phải hủy. Vì vậy các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt quy chế phối hợp trong vận động, tổ chức HMTN sao cho hợp lý. Các điểm HMTN cần được tổ chức khoa học, phân chia thời gian đón tiếp người đến hiến máu phù hợp. Những người làm nhiệm vụ lấy máu cần có thái độ ứng xử đúng mực, chuyên nghiệp hơn với người đi hiến máu.
HẢI HOÀNG (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu