Đừng đánh mất quyền cơ bản, nghĩa vụ cao cả

THỨ NĂM, 20/05/2021 14:17:15

Mỗi cử tri cần thể hiện trách nhiệm công dân trong bầu cử bằng những việc làm thiết thực như nhớ ngày bầu cử, trực tiếp đi bầu cử.

Gần đây, tôi hỏi nhiều người dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào chủ nhật 23.5 tới. Đa số mọi người đều biết ngày bầu cử và quyền, nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Tuy nhiên, cũng có một số người chưa nắm được thời gian bầu cử, chưa biết sẽ đi bỏ phiếu ở đâu. Họ bảo ít quan tâm tới ngày bầu cử vì cho rằng việc này là của hệ thống chính trị chứ không liên quan gì nhiều tới cuộc sống hằng ngày của mình. Lại có người nói rằng hôm bầu cử nếu bận thì có thể nhờ người thân bầu hộ, bầu thay. Một số người thể hiện rõ sự thù ghét cá nhân, không công tâm, khách quan khi nói rằng kiên quyết không bầu người này người kia, hoặc chỉ bầu cho người của dòng họ mình, không bầu cho người của dòng họ khác. Sau khi bị vận động không lành mạnh, xúi giục, có người thể hiện quan điểm sẽ bầu cho người chưa thực sự tiêu biểu, xứng đáng.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là quyền cơ bản của mỗi công dân. Bao năm sống trong đời nô lệ lầm than dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và chính quyền tay sai, nhân dân ta không có quyền bầu cử, bị mất quyền làm chủ. Vậy nên, sau khi nước ta giành độc lập, trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6.1.1946, đông đảo nhân dân cả nước tự tay cầm lá phiếu bầu Quốc hội khóa I đã thực sự là ngày hội của toàn dân. Phải những người sống ở thời khắc ấy mới thấu hiểu hết quyền lợi lớn lao của mỗi lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội, mới thấy thấm thía về quyền làm chủ của mình.

Tự mình lựa chọn các ứng cử viên, viết phiếu bầu cử, bỏ phiếu vào hòm phiếu là quyền và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân để bầu ra các đại biểu dân cử - những người đại diện cho quyền làm chủ của cử tri, nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Đừng vì lý do nào đó mà đánh mất quyền cơ bản, nghĩa vụ cao cả của chính mình. Đi bầu cử đúng quy định chính là thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước và góp phần xây dựng Quốc hội, HĐND các cấp nói riêng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Mỗi cử tri cần thể hiện trách nhiệm công dân trong bầu cử bằng những việc làm thiết thực như nhớ ngày bầu cử, trực tiếp đi bầu cử. Trước khi bỏ phiếu, mỗi người cần tìm hiểu kỹ lưỡng về những người ứng cử để chọn lựa bầu những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu, xứng đáng với niềm tin, nguyện vọng của cử tri. Cử tri cần có bản lĩnh trong chọn người được bầu trên nguyên tắc khách quan, công tâm, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, bị người khác vận động thiếu lành mạnh; tránh tư tưởng cục bộ địa phương, tư tưởng dòng họ chi phối lá phiếu; quan tâm tuyên truyền người khác đi bầu cử đúng quy định.

MINH ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu