Chỉ làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn

THỨ NĂM, 08/11/2018 07:53:14

Việc "bỏ Đảng" của một vài đảng viên thoái hóa, biến chất không phải là thất bại, suy yếu của Đảng như kẻ xấu đang tuyên truyền xuyên tạc, mà chỉ làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh hơn.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin của một vài đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó có hai người từng công tác trong quân đội tuyên bố “bỏ Đảng”. Đây không phải là thất bại, suy yếu của Đảng như kẻ xấu đang tuyên truyền xuyên tạc, mà chỉ làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh hơn.

Số đảng viên này có điểm chung tự cho mình không còn là đảng viên trước khi được cấp ủy có thẩm quyền quyết định. Họ đã vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm gần như liên tục, có hệ thống; có những tuyên bố, bài viết trên các trang mạng, bài trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài… thể hiện quan điểm ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, cố tình xuyên tạc tình hình của đất nước. Đồng thời phủ nhận mục tiêu, lý tưởng của mình khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng... Rõ ràng, họ đã phản bội khi không giữ được lời hứa trung thành với Đảng, lời thề sẽ phấn đấu hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp của Đảng đến phút sau cùng, phục vụ lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

Cần nhận thấy, khi Đảng đang siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thì những hành vi sai trái của các đảng viên trên không thể che đậy hoặc lấp liếm mà sẽ phải đối mặt với mức kỷ luật nghiêm khắc của Đảng. Họ đã chủ động tuyên bố “bỏ Đảng” để đỡ mang tiếng bị “Đảng bỏ”. Xét về quy định của Đảng, những đảng viên có hành vi trên thì cấp ủy có thẩm quyền hoàn toàn có thể áp dụng kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Đó cũng là một sự đào thải, thanh lọc có tính tự nhiên trong quá trình vận động, đồng thời là một thứ "vaccine" để tạo ra các "kháng thể" cần thiết giúp Đảng tăng sức đề kháng, đủ khả năng chống lại các loại virus nguy hiểm khác. Những đảng viên đang có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhất định sớm hay muộn cũng bị vạch trần và sẽ bị xử lý kỷ luật. Thải loại số đảng viên này so với gần 5 triệu đảng viên của Đảng thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức mạnh của Đảng.

Hơn 88 năm qua, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân, toàn Đảng không chỉ siết chặt đội ngũ, thực hiện nghiêm kỷ luật đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, mà còn chấn chỉnh những lệch lạc, loại trừ những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về rà soát, sàng lọc đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Gần đây, là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... Nhờ vậy, Đảng ta đã khắc phục được những yếu kém, không ngừng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hiện nay, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên hoạt động trong điều kiện khó khăn đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, được quần chúng tin yêu, ca ngợi, góp phần nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tuyên bố “bỏ Đảng” chỉ là những kẻ bất mãn, thoái hóa, biến chất, đang phản bội sự hy sinh máu xương của những người vì độc lập tự do, phản bội lại lý tưởng cao đẹp, phản bội lại sự tin tưởng của nhân dân. Mỗi đảng viên cần tự soi rọi lại mình, để thấy mình có trách nhiệm hơn, tâm huyết hơn, bản lĩnh hơn.
PHÙNG VĂN HẠNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu