Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích điều hành hoạt động HĐND tỉnh Hải Dương

THỨ BA, 27/09/2022 09:36:54

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới.

Thực hiện Thông báo số 806-TB/TU ngày 22.9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cán bộ điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới. 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích sinh ngày 2.3.1969 ở thị trấn Nam Sách, trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế và chính sách, cử nhân lý luận chính trị. Đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh từ tháng 12.2015.
PHONG TUYẾT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu