Điện lực Hải Dương giảm hơn 2 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng

CHỦ NHẬT, 12/09/2021 11:37:28

 Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã giảm hơn 2 tỷ đồng cho 66 khách hàng trong kỳ hóa đơn tháng 6, 7.


Nhiều khách hàng khó khăn do dịch Covid-19 được giảm tiền điện 

Trong kỳ hóa đơn tháng 6, 7, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã giảm hơn 2 tỷ đồng cho 66 khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Cụ thể, đối với 38 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch được giảm hơn 726 triệu đồng. Các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nhiễm Covid-19 được giảm 100% tiền điện; các cơ ở y tế dùng là nơi khám, xét nghiệm, điều trị bệnh bệnh nhân mắc Covid-19 được giảm 20% tiền điện. Tổng số tiền đã giảm cho các cơ sở này hơn 1,3 tỷ đồng.

Đây là đợt giảm giá điện, tiền điện thứ 3 của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong 2 đợt trước, Điện lực Hải Dương đã giảm giá điện, tiền điện với tổng số hơn 313 tỷ đồng.       

THANH HOA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu