Thanh Miện phấn đấu từ 45 - 50 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp/năm

THỨ NĂM, 13/01/2022 16:31:31

Huyện Thanh Miện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19.3.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, huyện đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, thành lập 2 cụm công nghiệp Tứ Cường và Tứ Cường - Chi Lăng Bắc. Thu hút từ 10 - 12 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp được thành lập. Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp Ngũ Hùng - Thanh Giang đạt 100%; cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 khoảng 70%; cụm công nghiệp Tứ Cường và Tứ Cường - Chi Lăng Bắc khoảng 50%. Mỗi năm thành lập từ 450-500 hộ kinh doanh cá thể, có từ 45-50 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Để đạt mục tiêu trên, huyện Thanh Miện công bố 100% thủ tục hành chính. Từ năm 2022, có từ 80% thủ tục hành chính trở lên đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Huyện phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 90% trở lên…

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu