Có được mua lại biển số xe của người khác?

24/12/2019 08:55

Hỏi: Một người rất thích biển số xe của tôi và muốn mua lại. Xin hỏi tôi có được phép bán không?

PHẠM ĐÔNG TH. (Gia Lộc)

Trả lời: Điều 54 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của luật này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký và biển số”.

Biển số xe được cấp cho phương tiện cơ giới đủ điều kiện để các cơ quan nhà nước có thể quản lý về an ninh trật tự cũng như phương tiện theo đúng quy định; đồng thời mỗi phương tiện chỉ được cấp một biển số xe duy nhất. Bên cạnh đó, khoản 22 điều 8 Luật Giao thông đường bộ quy định: "Sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng” là một trong các hành vi bị cấm.

Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, bạn không thể bán biển số xe của mình.

Nếu người mua thích biển số xe của bạn thì chỉ có thể mua lại cả chiếc xe và làm các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên cần lưu ý điều 11, 12 và 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4.4.2014 về việc đăng ký sang tên, di chuyển xe quy định như sau: Nếu đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới. Nếu sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải rút hồ sơ gốc và thực hiện đổi biển số tại tỉnh đang thường trú và cấp đổi đăng ký xe sang tên cho chủ xe mới.

(0) Bình luận
Có được mua lại biển số xe của người khác?