Thơ

Thành phố mùa đại dịch

THỨ TƯ, 02/09/2020 20:40:29

Thành phố mùa đại dịch
Siêu thị vắng khách hàng
Sân bay thưa chuyến đến
Quảng trường chẳng người sang.

Thành phố mùa đại dịch
Đìu hiu dưới nắng vàng
Đâu rồi ngày sôi động
Những trở trăn rộn ràng?

Thành phố mùa đại dịch
Chùng nhịp đời đa mang
Tĩnh tâm mà chiêm nghiệm
Những vui buồn miên man.

Thành phố mùa đại dịch
Lắng nỗi niềm nhân gian
Nghe tình người hồn hậu
Bao dung và cưu mang...

Thành phố mùa đại dịch
Thanh lọc những hỗn mang
Từ thẳm sâu tâm thức
Vọng nỗi gì mang mang.

Thành phố mùa đại dịch
Gợn bớt điều đa đoan
Thanh khiết niềm nhân ái
Trong tim người ngân vang!

LÊ ANH PHONG