Thơ

Thái sư Lê Văn Thịnh

CHỦ NHẬT, 20/11/2022 14:27:57

Là Trạng nguyên khai khoa nước Việt
Là nhà ngoại giao giành bờ cõi đất Nam
Là thầy dạy Vua, quyền cao chức trọng
Mây mù Dâm Đàm che kín nhân gian

Kỳ án năm xưa đã được giải oan,
Rồng đá còn đây tai thông, tai điếc
Miệng cắn thân, hai chân cào xé (*)
Cao xanh ơi! Tự day dứt đến bao giờ...?
--------
(*) Rồng đá tại đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh)

NGUYỄN PHÚ NINH