Thơ

Tam Đảo khói sương

THỨ TƯ, 01/02/2023 06:24:37

Tam Đảo… Đâu chỉ là ba đảo
Mà nhiều đảo bồng bềnh giữa biển sương
Em cũng bồng bềnh như khói như hương
Dắt tay tôi lên đỉnh cao Phù Nghĩa

Thì ta vẫn trầm luân trong cái vòng trần thế
Dẫu đã khấn Tây Thiên và tắm suối Kim Tuyền
Rượu đêm ấy, em ơi, nghiêng ngả
Thác Bạc chẳng bao giờ gột hết bùn đen…

Ngày mai đã phải xa em
Xa Tam Đảo một lần mà thương mà nhớ
Để mỗi sáng khi sương ùa vào ô cửa
Ta vẫn còn nguyên hương khói bồng bềnh…

2010

NGUYỄN HỮU PHÁCH