Thơ

Sự thật

THỨ BẢY, 25/06/2022 09:49:47

Những sự thật con người nếm trải
Chẳng mấy khi có vị ngọt ngào
Muối của đời kết tinh trong đấy
Khẽ chạm vào là thấy nôn nao

Cuộc sống trong vòng quay chóng mặt
Sự thật lẫn trong gian dối phỉnh lừa 
Cái giả hóa trang trong bao lần áo 
Chẳng phải thánh thần nên lắm nỗi vải thưa

Dẫu qua lửa nung trăm ngàn độ
Sự thật không tan chảy biến hình 
Dẫu vùi sâu mấy tầng băng giá 
Vẫn hoàn nguyên sự thật anh minh 

Cần sự thật như cơm ăn áo mặc 
Như mỗi chúng ta hít thở khí trời
Nếu yếu hèn chẳng bao giờ nhìn thấy
Sự thật dành cho lòng dũng cảm thôi 

Một sự thật vẹn toàn không cắt xén
Đem lại lòng tin cho mỗi con người
Hãy nhìn thẳng, không ngại ngần né tránh
Để nhận ra chân giá trị cuộc đời.

TRẦN MAI HƯỞNG