Thơ

Nhớ mưa Sài Gòn

CHỦ NHẬT, 19/05/2019 17:58:02
Mưa Sài Gòn nhiều khi tinh quái
Đến rồi đi
Hể hả vang đường
Mưa Sài Gòn
Bắt con gái Sài Gòn khoe đẹp
Lấp lánh soi khăn áo ngượng hồn nhiên

Mưa Sài Gòn nổi ô bóng nước
Long lanh theo gót sen hồng
Tạnh cơn mưa vu vơ nhìn lên gió
Trời Sài Gòn xanh trong vấn vương.

Mưa Sài Gòn ai người bị ướt
Cứ xem là một cuộc gặp hên!
4.2019

THÁI BÁ LÝ