Thơ

Mùa xuân có Tết Nguyên tiêu

CHỦ NHẬT, 05/02/2023 07:35:34

Đêm Nguyên tiêu giữa rừng Việt Bắc
Giữa suối ngàn bàn bạc việc quân
Đầy thuyền "bát ngát trăng ngân"
Bác - người nghệ sĩ - thánh nhân giữa đời!

Chúng con khắc ghi ơn Người
Học
          Theo chân Bác, xây đời tự do
Và Nguyên tiêu xuân bây giờ
Việt Nam đã có Ngày thơ
                                      Nhớ Người.

Nguyên tiêu Quý Mão đến rồi
Mừng xuân, mừng Đảng rạng ngời cờ, hoa
Mùa xuân đến với muôn nhà
Nguyên tiêu mở hội giao hòa cùng xuân

Giữa đêm bát ngát trăng ngân
Gió reo trong lá gieo vần cùng thơ
Xuân này
          Khác những xuân xưa
Quê mình hồng rực sắc cờ, sắc hoa...

Xuân Quý Mão 2023

NGUYỄN THỊ BÍCH