Thơ

Làng tôi

CHỦ NHẬT, 13/09/2020 10:41:57

Đâu cứ phải làng to đất rộng
Mới sinh ra tướng, tá, anh hùng
Làng tôi đó, Trại Xanh bé nhỏ
Nhiều người về đại tá trẻ măng.

Anh bạn tôi nhà xưa nghèo lắm
Con mới lên chính ủy quân đoàn
Được Nhà nước phong hàm thiếu tướng
Cả làng cùng mừng rỡ hân hoan (*).

Có anh bạn cùng tôi lúc nhỏ
Bắt cá, mò cua, nón rách đội đầu
Tuổi hai mươi vẫy vùng sóng nước
Đánh chìm tàu Mỹ xuống biển sâu.

Biển Quảng Trị, Đông Hà, Cửa Việt
Ôm thủy lôi anh lập chiến công
Anh chẳng nhớ bao lần xung trận
Thành anh hùng lúc tàu giặc nổ tung (**).

Làng tôi đấy, Trại Xanh tôi đấy
Có làng nào như Trại Xanh tôi?
Có bà mẹ quần thâm áo vá
Sinh anh hùng dưới loạt bom rơi.

(*) Thiếu tướng Lê Văn Duy
(**) Anh hùng quân đội Lê Xuân Sênh

NGUYỄN XUÂN BỐI