Thơ

Không phải ngẫu nhiên đâu

THỨ BẢY, 05/09/2020 16:35:55

Không phải ngẫu nhiên đâu, thưa Bác!
Chúng cháu cũng từ tinh huyết mẹ cha
Chúng cháu cũng biết cười biết khóc
Nào đâu mình sắt da đồng
Nhưng khi dịch Cô vít (*) tràn vào đất nước 
Chúng cháu biết quên mình lặng lẽ bước chân vào cuộc chiến
Giành giật mạng sống mỗi người trước bàn tay thần chết
Dù biết rằng rất có thể ngay lúc này chúng cháu sẽ là người nhiễm bệnh
Sẽ phải cách ly không được gặp gia đình
Cha mẹ héo không thể về đưa tiễn
Vì nhân dân chúng cháu chọn con đường ngắn nhất: Quên thân
Tiếp sức mình cho bà con được sống
Xưa cha mẹ chúng cháu xung phong ra chiến trường đánh giặc
Còn bây giờ chúng cháu xung phong đi dập dịch giữ bình an xã tắc
Thời thế nào trong trái tim mỗi người dân từ Lũng Cú đến Cà Mau
Đều khắc ghi lời hiệu triệu của Người
Đồng sức đồng lòng tiến công tổng lực
Dịch là giặc không lơ là, cảnh giác
Chúng cháu viết tên nhau lên bộ đồ bảo hộ
Để nhận ra nhau trong trận chiến mỗi ngày
Chúng cháu ngủ không giấc và ăn không bữa
Luôn khẩn trương không kể đêm ngày
Từng giây phút quyết không rời mặt trận
Không phải ngẫu nhiên đâu, thưa Bác!
Cả dân tộc gọi tên chúng cháu
Những thiên thần áo trắng, tự hào thay
Dù như vậy chúng cháu chỉ dám nhận mình là chiến sĩ
Trong đội hình những người lính hôm nay.
 

VŨ KIM LIÊN

-----------
(*) Dịch Covid-19