Thơ

Đảo xa

THỨ BA, 17/05/2022 08:04:40

Nước tôi dải đất cong mềm
Biển xanh gối sóng làm thềm dặm xa
Thuyền nan từ thuở ông cha
Cưỡi đầu sóng bạc xuyên qua bão bùng

Đảo nhô giữa sóng muôn trùng
Ấm nồng ngọn lửa bập bùng thắp lên
Cha ông tìm đảo đặt tên
Mỗi tên gọi một nỗi niềm nước non

Này đây là đảo Sinh Tồn
Lời thề muôn thuở sống còn tử sinh
Này đây là đảo An Bình
Niềm tin bóng tối điêu linh tan dần

Còn đây đảo đá Hoài Ân
Chẳng quên công đức tiền nhân buổi đầu
Giữa bao la sóng biển sâu
Đảo là bến đợi vọng câu ân tình

Bóng đêm bóng giặc rập rình
Đảo là lá chắn gọi bình minh lên
Bao nhiêu đảo bấy nhiêu tên
Nhắc người muôn thuở giữ yên biển trời.

NGUYỄN VĂN SONG