Thơ

Ông Sáu Dân

THỨ SÁU, 25/11/2022 08:54:50

Dù có là gì đi nữa
Trước hết phải là dân
"Dạ, tôi là Sáu Dân"(1)
Cách xưng của người từng làm đến Thủ tướng.

Không thể tưởng tượng
Ông là Võ Văn Kiệt
Một người yêu nước thương dân tha thiết
Đâu chỉ cho riêng mình

Suốt đời tận tụy hy sinh
Những mong cho dân bớt khổ
Vợ con mất, ông như cánh chim không tổ (2)
Giữa lúc miền Nam máu lửa sục sôi…

Đất nước thống nhất rồi
Ông dồn sức lao vào trận mới
Đường dựng xây bao khó khăn gấp bội
Dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm cá nhân.

"Cứ làm được nhiều cho dân
Làm được nhiều cho nước"(3)
Cả đời ông mơ ước
Đó chính là
Phẩm chất thật của Sáu Dân.
-------------
(1) Cách xưng mỗi khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp xúc với dân.

(2) Vợ con ông mất trong một trận càn năm 1967, con trai duy nhất hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn trước ngày giải phóng năm 1975 khi vừa tròn 20 tuổi.

(3) Ý ông nói với cán bộ cấp dưới khi còn đang làm việc.

NGUYỄN QUỐC THỤY