Thơ

Gửi thầy giáo năm lớp một của tôi

CHỦ NHẬT, 20/11/2022 13:29:35

Suốt một đời, thầy chỉ dạy lớp một thôi!
Học trò thầy, nhiều giáo sư, tiến sĩ
Người ta buôn vàng, buôn đô la, buôn đất
Thầy chỉ neo con chữ xây đời.

Suốt một đời thầy chỉ dạy lớp một thôi
Cái lớp đầu đời hình thành nhân cách
Rèn từng chữ, uốn từng câu nắn nót
Cành xanh, cây thẳng buổi đầu tiên.

Suốt một đời, thầy chỉ dạy lớp một thôi
Học trò thầy, tung hoành muôn nẻo
Thầy vẫn bán chân quê gốc rạ
Dìu dắt nâng niu bao lớp mầm non.

Hơn nửa đời người xuôi Bắc, ngược Nam
Từng lên ngựa xuống xe, từng chân trần, dép lốp
Bước chập chững đầu tiên, suốt đời không quên được
Ôi tấm lòng người thầy năm lớp một của tôi!

LÊ ANH PHONG