Thơ

Bạn cũ

THỨ TƯ, 16/11/2022 08:17:53

Đứa ra Bắc, đứa vô Nam
Đứa xuất khẩu Nhật, đứa sang nước Tàu
Đứa liều giấc mộng làm giàu
Vượt biên trái phép trời Âu chưa về

Mấy thằng vất vưởng ở quê
Đứa làm viên chức thêm nghề chăn nuôi
Đứa làm ruộng toát mồ hôi
Đứa sinh ra đã ngồi xơi bát vàng

Đồng hương, đồng lứa đồng trang
Mà sao mệnh số ngổn ngang cuộc đời
Đứa giàu sang sảng nói cười
Đứa nghèo nơm nớp cuộc vui bạn bè

Gặp nhau bao chuyện đem khoe
Chuyện con, chuyện đất, chuyện xe, chuyện bồ
Chẳng ai nhắc chuyện tuổi thơ
Niềm vui rơm rạ bao trò mê say

Bây giờ ngồi cạnh nhau đây
Sao càng tiếc nhớ những ngày thần tiên
Vui từ ngồ ngộ cái tên
Thuở chưa toan tính bon chen chuyện đời

Lâu ngày gặp bạn để rồi
Lòng nghe vụn vỡ khoảng trời ngày xưa.

ĐINH HẠ