Thơ

Ông Sáu Dân

Ông Sáu Dân

Dù có là gì đi nữa/Trước hết phải là dân/"Dạ, tôi là Sáu Dân"(1)/Cách xưng của người từng làm đến Thủ tướng.

 • Nghe tiếng trống trường

  Nghe tiếng trống trường

  Thoắt đã mười lăm năm có lẻ/Trở về vui vườn tược chăn nuôi/Giáo án cất đi, chăm bồn hoa cây cảnh/Vẫn nhớ áng văn ưa thích một thời.

 •  Thái sư Lê Văn Thịnh

  Thái sư Lê Văn Thịnh

  Là Trạng nguyên khai khoa nước Việt/Là nhà ngoại giao giành bờ cõi đất Nam/Là thầy dạy Vua, quyền cao chức trọng/Mây mù Dâm Đàm che kín nhân gian.

 • Gửi thầy giáo năm lớp một của tôi

  Gửi thầy giáo năm lớp một của tôi

  Suốt một đời, thầy chỉ dạy lớp một thôi!/Học trò thầy, nhiều giáo sư, tiến sĩ/Người ta buôn vàng, buôn đô la, buôn đất/Thầy chỉ neo con chữ xây đời.

 • Một thời

  Một thời

  Các thầy cô với chúng tôi ngày ấy/Rất hồn nhiên không một khoảng cách nào/Cùng chân đất mũ rơm mưa dầm nắng lửa/Những khoảng trời những ánh mắt trong veo.

 • Thu muộn

  Thu muộn

  Khi anh ngỡ rằng mùa đã hết/Thu vẫn ngời lên trên áo em hồng/Con phố dài heo may lại thổi/Lá từng đôi bay chậm giữa thinh không.

 • Na Hang

  Na Hang

  Dưới mênh mông nước là làng bản cũ/Lòng hồ núi dựng nhấp nhô/Kia, một ngọn dáng hình nậm rượu/Rượu tràn trề xung quanh sóng xô.

 • Bạn cũ

  Bạn cũ

  Đứa ra Bắc, đứa vô Nam/Đứa xuất khẩu Nhật, đứa sang nước Tàu/Đứa liều giấc mộng làm giàu/Vượt biên trái phép trời Âu chưa về.