Thứ Bảy, 01.04.2023 - 23:17:07

Lao xao “chợ thức”

Nhiều người gọi chợ cá ở phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) là “chợ thức”, bởi một năm có 365 ngày thì từng ấy thời gian chợ hoạt động từ sáng sớm đến đêm khuya.