Tác giả - tác phẩm

Sự hòa duyên giữa ký ức và cảm xúc

Sự hòa duyên giữa ký ức và cảm xúc

Trong lao động nghệ thuật, ký ức tham gia kích hoạt, khai phóng năng lượng sáng tạo. Sự thăng hoa của cảm xúc trên cái nền ký ức sẽ góp phần tỏa sáng nguồn nhiệt năng nơi tác giả.