Tác giả - tác phẩm

Trở về tuổi thơ qua sách "Cây gạo cõng mặt trời"

Trở về tuổi thơ qua sách "Cây gạo cõng mặt trời"

Nguyễn Thu Hằng (Cẩm Giàng) - một cộng tác viên tích cực của Báo Hải Dương, là một cây bút đa tài và sung sức.