Tác giả - tác phẩm

Khúc tráng ca mở đầu từ mùa thu cách mạng

Khúc tráng ca mở đầu từ mùa thu cách mạng

Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Xuân Diệu là nhà thơ tình lãng mạn nổi tiếng với các thi tập Thơ thơ (1938) và Gửi hương cho gió (1945). Ông nổi lên như một thi sĩ hàng đầu, trở thành “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh).