Tác giả - tác phẩm

Một số vụ án oan giết chồng trong văn học Việt Nam

Một số vụ án oan giết chồng trong văn học Việt Nam

Trong văn học Việt Nam, chúng ta gặp một số vụ án hoặc vụ việc có tình tiết giống với vụ án mà đương sự, thủ phạm là những người vợ bị kết tội âm mưu giết chồng (thành hoặc chưa thành).