Tác giả - tác phẩm

Một cách kiến giải lịch sử độc đáo

Một cách kiến giải lịch sử độc đáo

Đọc tiểu thuyết lịch sử “Cuộc đời xa khuất” của nhà văn Lê Hoài Nam cho ta cái nhìn tổng quan, mới mẻ hơn về triều đại vua Tự Đức.