Tác giả - tác phẩm

Những giấc mơ dang dở trong "Chuồng cọp trên cao"

Những giấc mơ dang dở trong "Chuồng cọp trên cao"

Nguyễn Thu Hằng là một trong những cây bút văn xuôi nổi bật của xứ Đông trong những năm gần đây.