Tác giả - tác phẩm

Chế Lan Viên làm thơ về vợ

Chế Lan Viên làm thơ về vợ

Chế Lan Viên từng có nhiều bài thơ hay viết về Tổ quốc, về Đảng, Bác Hồ, đất nước nhưng ông cũng có những vần thơ hay về vợ con trong khoảnh khắc cách xa của tháng năm ấy.