Dành cho người yêu thơ

Giấc say

THỨ HAI, 11/06/2018 14:02:19
Tặng cháu BTA
Bờ mi ngoan nhé ngủ ngon
Hương cau chừng đã lang thang trong vườn
Chim vừa tha tổ đầu hôm
Sông chiều trong mát vẫn nguồn xa xưa
Mây luồn mắc võng nhẹ đưa
Cánh cò theo gió cũng vừa ghé thăm
Vòm quê trẻ mãi ngàn năm
Vầng trăng mắt mẹ đăm đăm bên trời
Hiên nhà bóng ngả mây trôi
Hương cau thắc thỏm bên nôi cháu nằm.
BÙI HẢI ĐĂNG