Dành cho người yêu thơ

Đồng ngũ

THỨ SÁU, 27/07/2018 20:09:42
Gặp nhau nhớ thuở Trường Sơn
Phần thịt xương nào đã mất
Nắm tay, mắt ướt, miệng cười
Gọi nhau thằng què, thằng cụt

Tấm ảnh chụp lúc chia tay
Hàng trước ngồi trên xe đẩy
Tay áo bỏ hờ trong túi
Kính đen bởi mắt không còn.

Trăm quê chung một chiến trường
Đạn bom một thời trận mạc
Xanh mãi màu xanh áo lính
Những phút giây này, thiêng liêng!
NGUYỄN PHÚ NINH