Dành cho người yêu thơ

Cánh ong vàng

THỨ HAI, 18/06/2018 14:26:46
Bất chợt cánh ong vàng
Lạc vào phòng ta ở
Cái ghế mọt kêu
Cái quạt trần quay gió
Cánh ong vàng vơ vẩn tìm chi...?
 
Tìm chi chồng sách mờ bụi phủ
Tìm chi chùm hoa khô thời xưa
Những bầy kiến ngôn từ chết trong bản nháp
Hoa khô năm cũ đã qua mùa
Tờ lịch mỗi ngày rơi xác giấy
Bốn bức tường câm không nắng mưa.

Này cánh ong vàng ơi
Giữa khô cằn nhàm cũ
Ta cũng sợ mình biến thành ong thợ
Dòng thơ sáo mòn câu chữ chẳng lên hương
Dường như có tiếng gì vang động
Ở trong ta hay ở phía con đường.

Thôi hãy bay đi cánh ong vàng mỏng mảnh
Giữa phố phường khét lẹt bụi xăng cay
Bay tìm lại mảnh vườn xưa xanh lá
Ô cánh ong vàng
Sao lạc vào đây...?
NGUYỄN ĐỨC MẬU