Dành cho người yêu thơ

Quê hương và những người lính năm xưa

Quê hương và những người lính năm xưa

Những cánh rừng đã quá tuổi bốn mươi/Những bài ca dài hơn cuộc chiến