Chuyện làng báo, làng văn

Nhà thơ Nguyễn Bính chỉ muốn hôn

Nhà thơ Nguyễn Bính chỉ muốn hôn

Nguyễn Bính nổi tiếng là nhà thơ chân quê. Ông lại rất rành thể thơ lục bát. Hồi ấy, ông yêu thầm bà Anh Thơ, cũng là một thi sĩ nổi danh. Và bà dường như cũng muốn đáp lại.