Chuyện làng báo, làng văn

Bi hài chuyện nhà thơ... đông con

Bi hài chuyện nhà thơ... đông con

Sinh thời, nhà thơ Lưu Trọng Lư có cả thảy 8 người con, gồm 7 trai, 1 gái. Ông đặt tên gọi ở nhà cho các con là Nu, Na, Nông… cho dễ nhớ!