Chuyện làng báo, làng văn

Bài hát nổi tiếng của một cán bộ Đoàn

Bài hát nổi tiếng của một cán bộ Đoàn

Đó là bài "Thanh niên làm theo lời Bác" của cố tác giả Hoàng Hòa.