Các em viết

​Đọc sách vạn điều hay

THỨ SÁU, 31/12/2021 14:30:15

Những giọt nước tí hon
Hình thành nên biển cả
Những tia nắng mùa hạ
Đánh thức tiếng ve kêu
Những giấc mơ ban trưa
Như đong đầy mộng ước
Tay cầm lên cuốn sách
Mở ra một chân trời.

Yêu sách chẳng muốn rời
Yêu sách mãi không thôi
Từ trí tuệ tâm hồn
Sách trau dồi tất cả
Cách đối nhân xử thế
Hay nếp sống văn minh
Là tích lũy nhân sinh
Sách bảo toàn cất giữ.

Đọc sách để hưởng thụ
Tu dưỡng và hướng tâm
Từ cốt cách tâm hồn
Đến hành vi lối sống
Ôi, ta yêu cuốn sách
Chứa đựng vạn điều hay
Sách là biển, là sông
Là suối nguồn tri thức.

NGÂN HÀ

Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang