Bình thơ

Thăng Long - Hà Nội, hùng khí Rồng Tiên

Thăng Long - Hà Nội, hùng khí Rồng Tiên

Thăng Long - Hà Nội trở thành mảnh đất với thế "rồng cuộn hổ ngồi" từ thuở Lý Thái Tổ chọn nơi hùng thiêng này để dựng nghiệp nhà Lý.