Bình thơ

Cũ ta nhưng lại mới người

Cũ ta nhưng lại mới người

Từ xưa đến nay, tình yêu luôn là đề tài quen thuộc của mọi loại hình nghệ thuật, đặc biệt là thơ ca.