Album ảnh

Đám cưới người Dao Lù Gang

CHỦ NHẬT, 02/08/2020 15:22:30

Cô dâu về nhà chồng vào lúc sáng sớm. Ngoài của hồi môn, cô dâu chuẩn bị hai bộ trang phục, một bộ lúc rời nhà bố mẹ đẻ và một bộ thay trước khi bước vào nhà chồngThầy cúng làm lễ ngoài trời chuẩn bị đón đoàn nhà gái. Ngoài mâm cỗ cúng, còn có bộ quần áo hình nhân nam nữ


Đúng giờ tốt, đoàn nhà gái bắt đầu đến nhà trai. Theo tục lệ tổ tiên, chú rể Dao Lù Gang không đi đón dâu mà ở nhà chuẩn bị các nghi thức cúng


Chú rể, cô dâu bước vào trong chiếu hoa thực hiện nghi lễ vái trước Bàn vương. Trước đây, chú rể phải vái 360 lần nhưng nay chỉ còn 12 lần vái
Ảnh: ​SƠN TÙNG-HUỲNH PHƯƠNG