Album ảnh

Nghề hấp cá phơi khô ở Quảng Trị

CHỦ NHẬT, 04/04/2021 15:17:21

Huyện Gio Linh (Quảng Trị) có trên 140 cơ sở làm nghề hấp cá phơi khô, tạo việc làm cho 2.000 lao động. Mỗi năm làng nghề chế biến gần 20.000 tấn cá biển cung ứng cho thị trường.


Làng nghề truyền thống hấp cá phơi khô ở vùng ven biển huyện Gio Linh đang vào vụ. Cá cơm còn tươi được đưa thẳng từ các tàu khai thác đến cơ sở hấp cá


Cá cơm được để trên các vỉ lưới, sau đó đưa vào lò hấp trong khoảng 5 phút


Phơi cá cơm sau khi đã hấp

Ảnh: NGUYÊN LÝ