Đoàn viên thanh niên của xã Toàn Thắng (Gia Lộc) rửa xe gây quỹ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15.1.
.

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.