Rộn ràng lễ hội làng Hóp

THỨ HAI, 06/02/2023 08:35:00
Lễ hội đình Từ Vũ ở thôn Hóp, xã Nam Hồng (Nam Sách) được tổ chức từ 15 - 18 tháng giêng hằng năm. Từ lâu, lễ hội đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân địa phương.
<video source="/files/library/video/Hoi%20lang%20Hop%20(OK%20OK%20OK).mp4" />

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.