Thứ Hai, 06.02.2023 - 09:20:02

“Nhất chính đạo” ở Côn Sơn có gì đặc biệt?

“Ở miền Bắc, nhất chính đạo trước chùa Côn Sơn là con đường hiếm có và mang rất nhiều ý nghĩa của giáo lý nhà Phật”, tiến sĩ Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc khẳng định.