Thứ Ba, 21.03.2023 - 07:58:59

Tiềm năng mở của các khu công nghiệp ở Hải Dương - Bài 1: 3 “anh cả” phát triển hạ tầng công nghiệp

Cách đây 20 năm, 3 khu công nghiệp Đại An, Phúc Điền, Nam Sách được Chính phủ cho phép quy hoạch với tổng diện tích 320 ha. Đây là 3 “anh cả” trong phát triển hạ tầng công nghiệp của Hải Dương. Báo Hải Dương trân trọng giới thiệu loạt bài về tiềm năng mở của các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Kinh tế

Tiềm năng mở của các khu công nghiệp ở Hải Dương - Bài 1: 3 “anh cả” phát triển hạ tầng công nghiệp

Tiềm năng mở của các khu công nghiệp ở Hải Dương -  Bài 1: 3 “anh cả” phát triển hạ tầng công nghiệp

Cách đây 20 năm, 3 khu công nghiệp Đại An, Phúc Điền, Nam Sách được Chính phủ cho phép quy hoạch với tổng diện tích 320 ha. Đây là 3 “anh cả” trong phát triển hạ tầng công nghiệp của Hải Dương. Báo Hải Dương trân trọng giới thiệu loạt bài về tiềm năng mở của các khu công nghiệp ở Hải Dương.