Sắc xuân đào, mai rừng Chí Linh

THỨ TƯ, 18/01/2023 15:00:37
Nhiều nhà vườn ở Chí Linh đã đầu tư hàng tỷ đồng đem giống đào, mai rừng về trồng tại vườn nhà, mang lại giá trị kinh tế cao.
<video source="/files/library/video/Dao%20mai%20rung%20Chi%20Linh1.mp4" />

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.