Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII, 4 trong tổng số 7 công trình trọng điểm của huyện đã hoàn thành, một công trình hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.
<video source="/files/library/video/Nam%20Sach%20Tuyet%20dung_2.mp4" />
PHONG TUYẾT

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.