Với 3 lợi thế nổi trội, 4 tiềm năng hấp dẫn, Hải Dương tự tin đủ lực thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phục vụ xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
<video source="/files/library/video/Haiduongdiemdenfdi180523.mp4" />

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.