Nam Sách thực hiện nhanh các công trình trọng điểm

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII, 4 trong tổng số 7 công trình trọng điểm của huyện đã hoàn thành, một công trình hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.