Nội dung làm việc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050. 
.

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.