Chiều 8.12, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.
<video source="/files/library/video/clip%20chu%E1%BA%A9n%20b%E1%BA%BF%20m%E1%BA%A1c%20H%C4%90ND(1).mp4" />

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.