Không chủ quan khi dịch bệnh được kiểm soát

Hiện nay, đợt dịch thứ tư đã cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ tiềm ẩn mầm bệnh trong cộng đồng và các tác nhân ngoại lai xâm nhập vẫn hiện hữu nên mọi người tuyệt đối không được chủ quan lơ là.

Tin mới nhất