Số chốt kiểm soát phòng chống dịch có quá nhiều?

Đến hết ngày 2.4, toàn tỉnh đã thành lập 860 điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, trong đó có 34 chốt tuyến tỉnh, 152 chốt tuyến huyện, 616 chốt tuyến xã.

Tin mới nhất