Doanh nghiệp sớm thưởng Tết cho người lao động

Các doanh nghiệp đã có thông báo thưởng Tết cho công nhân nên chuyển hết số tiền đã cam kết, không để một phần ra ngoài Tết.

Tin mới nhất