Nắp cống "bẫy người"

Hiện nay, tại một số con đường ở TP Hải Dương như Thanh Niên, Nguyễn Văn Linh... xuất hiện những miệng cống hở hoặc bị mất nắp.

Tin mới nhất