Nghĩa trang liệt sĩ xã Kiến Quốc cần được tôn tạo

Nghĩa trang liệt sĩ xã Kiến Quốc (Ninh Giang) có 66 phần mộ liệt sĩ nằm ven đường tỉnh 396.

Tin mới nhất