3 xã ở Thanh Miện dồn lực về đích nông thôn mới nâng cao

3 xã Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc và Lê Hồng (Thanh Miện) đang tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao trong giai đoạn 2021-2022.

Tin mới nhất