Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc

Từ năm 2022, huyện Gia Lộc đã đầu tư trên 12,5 tỷ đồng xây dựng 7 nhà tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế "một cửa". Kết quả bước đầu đã tạo thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của huyện.

Tin mới nhất

Tin tức

Nam Sách bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 89 học sinh THPT ưu tú

Nam Sách bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 89 học sinh THPT ưu tú

Trung tâm Chính trị huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2023 cho 89 học sinh ưu tú Trường THPT Nam Sách 2.

Làm theo gương Bác

Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

Luận điểm "văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội" của Hồ Chủ tịch thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.