Những người khuyết tật giàu lòng nhân ái

Vượt lên trên tất cả, nhiều người khuyết tật vẫn sống lạc quan, gieo tình yêu thương cho đời bằng những việc làm nhân ái theo cách riêng, phù hợp với hoàn cảnh bản thân.

Tin mới nhất