Nhân viên dọn vệ sinh trả lại ví tiền nhặt được

Lãnh đạo Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã tìm, trao trả lại ví tiền có gần 6 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng cho chị Đào Thị Khuyên, công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Tin mới nhất