Tăng tiền hỗ trợ thuê nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất

UBND tỉnh vừa ban hành bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở...

Tin mới nhất